خدا عاطفی است

"پسران گریه نمی کنند."
"زنان احساساتی هستند."
"آیا یک سیسی نیست!"
"کلیسا فقط برای افراد سیسی است."

احتمالاً قبلاً این گفته ها را شنیده اید. آنها این تصور را ایجاد می کنند که احساسات چیزی با ضعف ارتباط دارد. آنها می گویند برای پیشرفت در زندگی و موفق بودن باید قوی و سخت گیر باشید. به عنوان یک مرد ، باید وانمود کنید که هیچ احساسی ندارید. به عنوان یک زن که می خواهد در دنیای تجارت موفق باشد ، باید سخت ، خونسرد و احساساتی باشید. زنان عاطفی جایی در طبقه اجرایی ندارند. آیا واقعاً چنین است؟ آیا باید احساسی باشیم یا نه؟ آیا وقتی احساسات کمتری نشان می دهیم ، عادی تر هستیم؟ خدا چگونه ما را آفرید؟ آیا او ما را به عنوان موجودات روحانی ، احساسی خلق کرده است یا نه؟ برخی می گویند که مردان احساسات کمتری دارند و به همین دلیل است که خداوند انسان ها را به عنوان موجودات کم عاطفی کمتری خلق کرد و همین امر موجب کلیشه های بسیاری در مورد زن و مرد شد. جامعه ادعا می کند که مردان کمتر از نظر عاطفی و زنان نیز در عوض بیش از حد احساساتی هستند.

Die Menschen wurden als Ebenbild Gottes erschaffen. Doch was für ein Bild ist das eigentlich? Paulus sagte über Jesus: «Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung» (Kolosser 1,15). Um zu verstehen, wer wir als Ebenbild Gottes sind, müssen wir uns Jesus anschauen, weil er das wahre Ebenbild Gottes ist.Unsere wahre IdentitätSatan, der Täuscher, wollte uns schon von Anfang an über unsere wahre Identität täuschen. Ich glaube, auch die Gefühlswelt ist ein Teil unserer Identität und Satan will uns in Bezug auf unsere Gefühle täuschen. Er versucht uns im Glauben zu lassen, es sei schwach und dumm, Gefühle wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben. Paulus sagte über Satan, er habe den Ungläubigen [ ] den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Lichtdes Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes (2. Korinther 4,4).

Die Wahrheit ist: Gott ist emotional! Menschen sind emotional! Männer sind emotional! Eine vor kurzem durchgeführte Studie eines psychologischen Institutes (Mindlab) fand heraus, dass Männer emotionaler sind als Frauen. Man mass die emotionalen Reaktionen von Männern und Frauen auf einem psychologischen Level. Hierbei wurde gezeigt, dass bei Männern zwar mehr Emotionen gemessen wurden als bei Frauen, die Probanden diese aber weniger gefühlt haben. Frauen zeigten bei der Messung weniger Emotionen an, fühlten diese aber mehr, als die männlichen Probanden.

Menschen sind emotionale Wesen. Emotional zu sein, heisst menschlich zu sein. Und umgekehrt: Gefühlslos zu sein, heisst unmenschlich zu sein. Wenn Sie keine Emotionen und Gefühle haben, dann sind Sie kein wahrer Mensch. Wenn ein Kind vergewaltigt wird, ist es unmenschlich, nichts dabei zu fühlen. Leider sind wir darauf ausgerichtet, unsere Gefühle zu unterdrücken, als seien sie etwas Schlechtes.Viele Christen reiben sich an dem Gedanken eines wütenden Jesus. Er ist ihnen zu emotional. Sie wissen nicht, was sie von einem Jesus halten sollen, der so handelt: «Und er machte eine Geissel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stiess die Tische um» (Johannes 2,15). Sie wissen auch nicht, was sie von einem Jesus halten sollen, der um einen toten Freund weint und schluchzt. Aber Johannes 11,35 berichtet genau davon. Jesus weinte mehr, als uns bewusst ist. Davon erzählt auch Lukas: «Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie» (Lukas 19,41). Das griechische Wort für weinen, meint hier, laut aufschluchzen. Ich bin froh, dass Jesus wütend war und seine Gefühle ausdrückte – auch wenn er weinte. Ich diene lieber einem gefühlvollen Gott als einem Gefühlslosen. Der Gott, der in der Bibel offenbart wird, ist ein Gott der Wut, Eifersucht, Trauer, Freude, Liebe und des Mitgefühls. Wenn Gott keine Gefühle hätte, wäre es ihm egal, ob wir ins ewige Feuer gehen oder nicht. Gerade weil er so tiefe Gefühle für uns hat, schickte er seinen eigenen Sohn auf diese Welt, damit er ein für alle Mal für alle Menschen sterbe. Gott sei Dank, dass er emotional ist. Menschen sind emotional, weil sie das Ebenbild eines emotionalen Gottes sind.

احساسات برای چیزهای مناسب

به خودتان اجازه دهید احساسی باشید. انسانی است ، حتی الهی ، اینگونه است. اجازه ندهید که شیطان شما را غیر انسانی کند. دعا کنید که پدر آسمانی به شما کمک می کند احساسات خود را برای کارهای صحیح احساس کنید. از قیمت بالای مواد غذایی عصبانی نشوید. از قتل ، تجاوز و کودک آزاری عصبانی باشید. بازی های تلویزیونی و رایانه ای می توانند احساسات ما را بمیرند. رسیدن به جایی آسان است که دیگر هیچ چیزی را حس نکنیم ، حتی برای مسیحیانی که به خاطر ایمان خود کشته می شوند. برای بی اخلاقی جنسی که در تلویزیون و سینما می بینیم ، برای کودکانی که به دلیل HIV و Ebola یتیم می شوند.

یکی از بزرگترین مشکلات گناه ، فساد احساسات ماست. ما دیگر نمی دانیم چه احساسی دارد. دعا کنید که روح القدس زندگی عاطفی شما را بهبود بخشد و احساسات شما را به آنچه عیسی داشته است تغییر دهد. برای اینکه بتوانید برای چیزهایی که عیسی برای آن گریه می کند ، گریه کنید ، از چیزهایی که عیسی از آن عصبانی بود ، عصبانی هستید و به آن چیزهایی احساس می کنید که عیسی با اشتیاق برای آنها کار کرده است.

توسط تاکالانی موسکووا


پی دی افخدا عاطفی است